nagroda awers rewers

Wniosek o przyznanie Nagrody za kolejny rok akademicki powinien wraz z kopią pracy wpłynąć do Instytutu Ekspertyz Sądowych do 30 dni od jego zakończenia tj. nie później niż do 31 października.