nagroda awers rewers

Lista nagrodzonych
Nagrodą imienia Dra Jana Zygmunta Robla

 

w 2019 roku – za rok akademicki 2018/2019

Nagroda w kategorii prac doktorskich
Pan dr Łukasz Barwiński – nagroda za najlepszą pracę doktorską „Psychopatia a procesy przetwarzania bodźców emocjonalnych Emotional processing in psychopathy” obronioną w Instytucie Psychologii Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego
Promotor – prof. dr hab. Józef Krzysztof Gierowski

Nagroda w kategorii prac magisterskich
Pan mgr Maciej Marcinowski – nagroda za najlepszą pracę magisterską „Perspektywy wykorzystania sztucznych sieci neuronowych w badaniach kryminalistycznych” obronioną na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Promotor – prof. dr hab. Tadeusz Widła
Wyróżnienia:
Pani dr Edyta Mucha – wyróżnienie za pracę doktorską „Nielegalna produkcja alkoholu – problematyka prawno-kryminalistyczna” obronioną na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
Promotor – dr hab. Wojciech Filipkowski, prof. UwB

Pani dr Karolina Sekuła – wyróżnienie za pracę doktorską „Wykorzystanie metody LC-ESI-QTOFMS do identyfikacji nowych substancji psychoaktywnych z grupy syntetycznych kannabinoidów oraz pochodnych fenetyloaminy na podstawie sposobu ich fragmentacji” obronioną na Instytucie Chemii Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Promotor – dr hab. Dariusz Zuba, prof. IES

w 2018 roku – za rok akademicki 2017/2018

Wyróżnienie
Pan mgr Michał Główczewski – wyróżnienie za pracę „Psychologia w służbie prawa – prawda czy mit” obronioną na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Promotor – dr hab. Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, prof. UMK

w 2015 roku – za rok akademicki 2014/2015

Pan mgr Krzysztof Kasparek za pracę „Możliwości wykorzystania wskaźników opartych na czasie reakcji w diagnozie zaburzeń pedofilnych na przykładzie zadania Stroopa w wersji emocjonalnej” obronioną na Wydziale Filozoficznym, Instytutu Psychiatrii, Uniwersytetu Jagiellońskiego
Promotor – prof. dr hab. Krzysztof J. Gierowski

w 2014 roku – za rok akademicki 2013/2014

Pani mgr Ewa Słomiana za pracę „Badanie pozostałości powystrzałowych metodami mikrospektrometrycznymi. Ocena przydatności w praktyce eksperta sądowego” obronioną na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego
Promotor – dr hab. Zuzanna Brożek-Mucha

w 2013 roku – za rok akademicki 2012/2013

Pani mgr Kaja Harańczyk za pracę „Związki między tendencyjnością interpretacyjną a lękiem i agresją u osób odbywających karę pozbawienia wolności” obronioną na Uniwersytecie Jagiellońskim, Wydział Filozoficzny, Instytut Psychologii
Promotor – prof. dr hab. Józef Krzysztof Gierowski

w 2012 roku – za rok akademicki 2011/2012

Pani mgr Agnieszka Buczek za pracę pt. „Analiza chromatograficzna (GC–MS, HPLC–DAD) oraz spektrofotometryczna (FTIR) nowych środków psychoaktywnych” obronioną na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego
Promotor – dr Dariusz Zuba, prof. dr hab. Andrzej Parczewski

w 2011 roku – za rok akademicki 2010/2011

Pani mgr Maria Wróbel za pracę pt. „Dymorfizm płciowy ukształtowania dołu żuchwowego. Aplikacje kryminalistyczne” obronioną na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego
Promotor – dr hab. Henryk Głąb

w 2010 roku – za rok akademicki 2009/2010

Pani mgr Ewelina Pośpiech za pracę pt. „Opracowanie i ocena skuteczności działania bayesowskiego modelu genetycznej predykcji koloru oczu u człowieka w aspekcie badań sądowych” obronioną na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
Promotor – dr hab. Wojciech Branicki

w 2009 roku – za rok akademicki 2008/2009

Pan mgr Filip Szumski za pracę pt. „Wczesne doświadczenia i styl przywiązania sprawcy a wykorzystanie seksualne dziecka” obronioną w Instytucie Psychologii, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Promotor – prof. dr hab. Maria Beisert

w 2008 roku – za rok akademicki 2007/2008

Pan mgr Marek Dziadosz za pracę pt. „Zastosowanie metody Py–GC/MS do badań lakierów epoksydowych” obronioną w Zakładzie Chemii Analitycznej, Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego
Promotor – prof. dr hab. Paweł Kościelniak, dr hab. Janina Zięba–Palus

w 2007 roku – za rok akademicki 2006/2007

Pani mgr Monika Cyboran za pracę pt. „Geneza patologii. Konfiguracja czynników ryzyka a niektóre osobowościowe determinanty przestępczości nieletnich dziewcząt i chłopców” obronioną w Instytucie Psychologii, Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego
Promotor – prof. dr hab. Józef K. Gierowski

w 2006 roku – za rok akademicki 2005/2006

Pani mgr Małgorzata Kulpa za pracę pt. „Wartość dowodowa opinii opartej na małej liczbie minucji” obronioną w Katedrze Kryminalistyki, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
Promotor – prof. dr hab. Józef Wójcikiewicz

w 2005 roku – za rok akademicki 2004/2005

Pani mgr Ksenia Kalista za pracę pt. „Zastosowanie analizy zmienności regionu kodującego mitochondrialnego DNA w genetyce sądowej” obronioną na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
Promotor – dr Wojciech Branicki

w 2004 roku – za rok akademicki 2003/2004

Pani mgr Anna Kowalewska za pracę pt. „Samoocena i umiejscowienie poczucia kontroli a czynniki ryzyka wystąpienia zachowań przestępczych u nieletnich” obronioną na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Psychologii
Promotor – prof. dr hab. Józef K. Gierowski

w 2003 roku – za rok akademicki 2002/2003

Pani mgr Beata Zasadzka za pracę pt. „Identyfikacja polimorfizmów pojedynczych pozycji nukleotydowych we fragmencie regionu kodującego mitochondrialnego DNA człowieka w kontekście możliwości ich zastosowania w genetyce sądowej” obronioną na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Promotor – prof. dr hab. Adam Dubin.

w 2002 roku – za rok akademicki 2001/2002

Pani mgr Magdalena Goryczko za pracę pt. „Sprawcy zabójstw na tle seksualnym. Analiza cech osobowości i procesów motywacyjnych” obronioną w Instytucie Psychologii Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego
Promotor – prof. dr hab. Józef K. Gierowski

w 2001 roku – za rok akademicki 2000/2001

Pani mgr Katarzyna Nasiadka za pracę pt. „Toksykologiczne i społeczne aspekty działania amfetaminy i jej analogów” obronioną w Katedrze Toksykologii, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Promotor – dr Anita Rutkowska.

w 2000 roku – za rok akademicki 1999/2000

Pani mgr Renata Wietecha za pracę pt. „Zastosowanie metody oznaczania alkaloidów opium we włosach narkomanów objętych programem metadonowym” obronioną na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Promotor – prof. dr hab. Paweł Kościelniak


w 1999 roku – za rok akademicki 1998/1999

Pani mgr Barbara Lewandowska-Nalepa za pracę pt. „Przestępstwa popełniane przy użyciu nowoczesnych technologii przetwarzania informacji” obronioną w Katedrze Kryminalistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Promotor – prof. dr hab. Mariusz Kulicki

w 1998 roku – za rok akademicki 1997/1998

Pani mgr Joanna Nieznańska za pracę pt. „Badania fizykochemiczne samochodowych powłok lakierowych”, obronioną na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego Promotor – prof. dr hab. Paweł Kościelniak

w 1997 roku – za rok akademicki 1996/1997

Pan mgr Tomasz Czerski za pracę pt. „Polimorfizm intronowej sekwencji genu podjednostki czynnika krzepnięcia krwi XIIIB w populacji Polski południowo-wschodniej oraz ocena przydatności różnych technik izolacji DNA do badań tego rodzaju”, obronioną w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Lublinie
Promotor – prof. dr hab. med. Roman Mądro

w 1996 roku – za rok akademicki 1995/1996

Pani mgr Anna Nahajewska za pracę pt. „Meteoropatia a zmiany grafizmu w wieku starczym”, obronioną w Katedrze Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Promotor – prof. dr hab. Tadeusz Widła

w 1995 roku – za rok akademicki 1994/1995

Pani mgr Izabela Wiater za pracę pt. „Optymalizacja metody chromatograficznej weryfikacji leków z grupy fenotiazyn i trójcyklicznych antydepresantów”, obronioną na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego
Promotor – prof. dr hab. Andrzej Parczewski

w 1994 roku – za rok akademicki 1993/1994

Pani mgr Katarzyna Sondaj za pracę pt. „Oznaczanie śladowych stężeń metanolu we krwi oraz ich znaczenie diagnostyczne”, obronioną na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego
Promotor – prof. dr hab. Andrzej Rokosz

w 1993 roku – za rok akademicki 1992/1993

Pani mgr Elżbieta Kudelska za pracę pt. „Zmiany właściwości fizyko-chemicznych olejów silnikowych w czasie eksploatacji”, obronioną w Instytucie Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Promotor – dr Andrzej Chochół

w 1992 roku – za rok akademicki 1991/1992 ex aequo

Pan mgr Paweł Wiewióra za pracę pt. „Sprawa Iwana Demianiuka – rozpoznanie po latach”, obronioną w Katedrze Kryminalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
Promotor – dr hab. Józef Wójcikiewicz

oraz

Pani mgr Dorota Wiśniewska za pracę pt. „Percepcja konfliktu między rodzicami, jej wpływ na samoocenę u dzieci i stosunek do rodziców”, obronioną na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
Promotor – dr Małgorzata Toepliz-Winiewska