_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Nagroda im. 
Dra Jana Zygmunta Robla

 

nagroda awers rewers

        Nagroda imienia Dra Jana Zygmunta Robla została ustanowiona przez Radę Naukową Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna  w Krakowie w 1992 r. w trzydziestolecie śmierci dra Jana Zygmunta Robla. Nagroda przyznawana jest corocznie przez jej Kapitułę, za najlepszą pracę magisterską, licencjacką lub dyplomową w dziedzinie nauk sądowych. Nagroda ma również służyć promocji autorów najciekawszych prac magisterskich, licencjackich oraz dyplomowych z tych dyscyplin.