_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Nagroda im. 
Dra Jana Zygmunta Robla

 

nagroda awers rewers

Autor płaskorzeźby - Wiesław Domański

Nagroda imienia Dra Jana Zygmunta Robla została ustanowiona przez Radę Naukową Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna  w Krakowie w 1992 r. w trzydziestolecie śmierci dra Jana Zygmunta Robla. Przyznawana jest corocznie za najlepszą pracę habilitacyjną, doktorską, magisterską, licencjacką lub dyplomową w dziedzinie nauk sądowych. Nagrodę ustanowiono celem popularyzacji nauk sądowych, szczególnie zagadnień współczesnej kryminalistyki, chemii, toksykologii, biologii, genetyki, psychiatrii i psychologii sądowej, a także rekonstrukcji przebiegu wypadków drogowych oraz promocji autorów najciekawszych prac z tych dyscyplin.